Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

European Whisky Auctions

U leest op dit moment de privacyverklaring van European Whisky Auctions.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door European Whisky Auctions verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door European Whisky Auctions, neem dan gerust contact op!

  • European Whisky Auctions
  • Stavangerweg 23-16
  • 9723 JC Groningen
  • 050 - 8200 363
  • info@europeanwhiskyauctions.com
  • https://europeanwhiskyauctions.com
  • Handelsregister KvK: 78311799

Doel gegevens

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door European Whisky Auctions. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met European Whisky Auctions via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

Analytics

De website van European Whisky Auctions verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die European Whisky Auctions ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Internetbureau Praes

De websites van European Whisky Auctions worden gehost bij internetbureau Praes. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Praes. De servers van internetbureau Praes worden gehost vanuit het TCNN Data Center op het Zernike Science Park in Groningen (Nederland).

Mailerlite

Via de website van European Whisky Auctions kunt u zich abonneren op de periodieke digitale nieuwsbrief. Als u een stip adopteert wordt uw e-mailadres ook op de verzendlijst geplaatst, zodat we u op de hoogte kunnen houden omtrent ontwikkelingen rond uw investering. De nieuwsbrief wordt verwerkt door Mailerlite.

Stripe

Een geadopteerde stip wordt direct afgerekend via een iDEAL-betaling. De betaling wordt verwerkt voor Stripe, een professionele payment service provider.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door European Whisky Auctions, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met European Whisky Auctions via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door European Whisky Auctions of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar European Whisky Auctions. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van European Whisky Auctions privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

Rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij European Whisky Auctions vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met European Whisky Auctions. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door European Whisky Auctions. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij European Whisky Auctions vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het te laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij European Whisky Auctions opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient European Whisky Auctions al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

Recht op indienden van een klacht

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat European Whisky Auctions niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat European Whisky Auctions uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruikt van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Plichten

Verwerken van gegevens

European Whisky Auctions verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van European Whisky Auctions via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

Behouden van gegevens

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan European Whisky Auctions de betreffende dienst niet aanbieden.

Delen van gegevens

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met European Whisky Auctions met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Recht tot openbaren

European Whisky Auctions behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer European Whisky Auctions dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van European Whisky Auctions te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

De gegevensverzameling in de website van European Whisky Auctions is gecontroleerd en gedocumenteerd door Internetbureau Praes. Voor informatie kunt u contact opnemen via support@praes.nl of via telefoonnummer 050 – 8200 900.